Farmakologicheskaya korrektsiya organizma korov pri gel'mintozakh: Farmakologicheskaya korrektsiya obmennykh protsessov u krupnogo rogatogo skota pri ... i antigel'mintnoy terapii (Russian Edition)

Farmakologicheskaya korrektsiya organizma korov pri gel'mintozakh: Farmakologicheskaya korrektsiya obmennykh protsessov u krupnogo rogatogo skota pri ... i antigel'mintnoy terapii (Russian Edition)

Farmakologicheskaya korrektsiya organizma korov pri gel'mintozakh: Farmakologicheskaya korrektsiya obmennykh protsessov u krupnogo rogatogo skota pri ... i antigel'mintnoy terapii (Russian Edition) Review

How do you rate this product?